اینتر را بفشارید

عنوان ایده

  اینتر را بفشارید

  یادآوری ها

   شرایط استفاده

    بر اساس بند ۱۱ و ۱۲ ماده دو قانون حقوق مولفین و مصنفین ایده های ابتکاری که در این سایت طرح می شوند زیر مجموعه این قاون شمرده می شود. ( ۱۱ – اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد .۱۲  – هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل
   (پدید آمده باشد.

   لذا لازم است کسانی که به هر ترتیبی قصد دارند تا ایده های لازم را در این سایت مطالعه نمایند یا بعدا در قراردادهای مجزا با صاحب یا صاحبان ایده به معامله بپردازند توجه داشته باشند که رعایت حقوق صاحب ایده بر اساس قوانین موضوعه لازم الاجراست.

   لازم است همه کسانی که به این سایت مراجعه می کنند قانون مذکور را مطالعه کرده و از الزام رعایت آن اطمینان حاصل نمایند.

   ایده سازان به عنوان پلی میان ایده پردازان و صاحبان ایده و همچنین صاحبان حرف و سرمایه نقش بازی می کند و تمام تلاش خود را برای اجرای قانون مذکور خواهد کرد اما به دلیل وابسته نبودن به هیچ ارگان حکومتی لوازم اجرای آن را ندارد . لذا در صورت بروز هر گون دعاوی صرفا می تواند به مرجع ذی صلاح اطلاعات خود را ارئه دهد. بنابراین هر دو طرف اولا ملزم به رعایت قانون و ثانیا توجه به جوانب رازداری و حفظ اطلاعات ضروری تا قبل از پایان معامله دارند.

   تمام کسانی که در این سایت ثبت نام می کنند این تعهدات را پذیرفته و حقوق طرف مقابل را با احترام رعایت می کنند. عدم رعایت حقوق مذکور به پیگرد قانونی هر یک از طرفین منجر خواهد شد.

   اطلاعات نزد ایده سازان به امانت گذاشته شده و ما تمام تلاش خود را برای حفظ امانت خواهیم کرد. ولی در قبال دزدی های اینترنتی و حوادث خارج از توان خود مسئولیتی نمی پذیریم.