اینتر را بفشارید

عنوان ایده

  اینتر را بفشارید

  یادآوری ها

   ضمانت اجرایی

   از زمان راه اندازی سایت یکی از سئوالاتی که به طور مرتب از من پرسیده می شود ضمانت اجرایی برای تحقق ایده هاست. یکی از فعالیت های ما در این زمینه مشاوره حقوقی است. اما شاید این ضمانت اجرایی کافی به نظر نرسد به همین دلیل ما حساب سپرده را در سایت ایجاد کردیم.

   به این ترتیب قبل از اجرای کار و توافق طرفین مبلغی رد و بدا نخواهد شد. البته سرمایه گذار مبلغ را نزد ما به امانت می گذارد اما مبلغ نزد ما تا تایید صاحب کار و توافق طرفین باقی خواهد ماند. شاید این بهترین ضمانت اجرایی لازم برای پروژه های این چنین ی باشد. در عین حال در صورتی که نکاتی به نظر شما می رسد که باید به آن بها داده شود لطفا آن ها را با ما در میان بگذارید!